Cyfarwyddiadau gofal ar gyfer tecstilau

Rydych chi wedi dadbacio'ch cynnyrch Spreadshirt, yn frwdfrydig ac yn awr yn pendroni sut y gallwch chi fwynhau'ch ffefryn newydd cyhyd ag y bo modd?

Dylech ddilyn y canllawiau hyn

  Golchwch y tu mewn allan, hyd at uchafswm o 30 ° C.

  Peidiwch â sychu'n lân

  Peidiwch â sychu mewn dŵr poeth

  Peidiwch â channu

  Haearn y tu mewn allan, gwres canolig, heb stêm

Cyngor

Ni ddylai crysau â motiffau lluosog gyffwrdd â'i gilydd wrth smwddio er mwyn osgoi glynu wrth ei gilydd.
Gyda llaw: Mae'r holl decstilau y gallwch eu prynu gennym yn destun profion dwys. Er enghraifft, dim ond os yw'n gwrthsefyll o leiaf 10 golch gyda phob math o argraffu y gellir cynnwys crys yn yr ystod.

Agos (Esc)

Cylchlythyr

Tanysgrifiwch i'n cylchlythyr a byddwn yn eich hysbysu am ein cynhyrchion newydd a'n gostyngiadau arbennig.

Gwirio oedran

Trwy glicio nodwch rydych yn gwirio eich bod yn ddigon hen i yfed alcohol.

chwilio

Warenkorb

Mae'ch trol siopa yn wag ar hyn o bryd.
Dechreuwch siopa